H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I SEPTEMBER

I september månad 2007 ökade försäljningen i lokala valutor inklusive moms med 25 procent jämfört med samma månad föregående år.

Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
December 11 13 14(4) 16(5)
Januari 14 5 15(5) 16(5)
Februari 13 6 11(2) 15(5)
Mars 7 20 0(-8) 29(17)
April 13 15 9(1) 21(8)
Maj 7 18 13(5) 10(-2)
Juni 15 18 9(1) 17(5)
Juli 14 12 11(2) 14(2)
Augusti 15 17 15(5) 11(-1)
September 10 7 9(0) 25(12)
Oktober 9 10 12(3)
November 24 11 11(2)

Helår 12 13 11(2)


Siffran inom parentes representerar försäljningsutvecklingen i jämförbara butiker. En butik är jämförbar om den har varit öppen och haft en oförändrad försäljningsyta under minst ett verksamhetsår. H&M:s verksamhetsår sträcker sig från den 1 december till den 30 november.

Totalt antal butiker per den 30 september 2007 uppgick till 1.452 jämfört med 1.300 föregående år.

Oktober månads försäljningsutveckling publiceras torsdagen den 15 november kl 08.00.

Rolf Eriksen, VDOm oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Prenumerera

Dokument & länkar