Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz AB:s årsstämma 2013

H & M Hennes & Mauritz AB höll på tisdagen den 23 april årsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 9:50 per aktie. Avstämningsdag är den 26 april 2013. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 2 maj 2013.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011/2012.

Samtliga styrelseledamöter omvaldes: Mia Brunell Livfors, Anders Dahlvig, Lottie Knutson,
Sussi Kvart, Bo Lundquist, Stefan Persson, Melker Schörling och Christian Sievert.
Styrelsen omfattar, liksom 2012, åtta stämmovalda styrelseledamöter.
Stefan Persson omvaldes till styrelseordförande.

Av de fackliga organisationerna sedan tidigare utsedda ordinarie ledamöter är Margareta Welinder och Marie Björstedt. Suppleanter är Tina Jäderberg och Ingrid Godin.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet är oförändrat och uppgår till totalt 5 025 000 kronor. Styrelsearvodet fördelar sig enligt följande: 1 350 000 kronor till styrelsens ordförande, 475 000 kronor till stämmovald styrelseledamot, ledamöter i revisionsutskottet extra 100 000 kronor samt ordförande i revisionsutskottet extra 150 000 kronor.

Årsstämman valde revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i bolaget för en 4-årig mandatperiod, dvs till och med den årsstämma som hålls 2017. Ernst & Young meddelar att auktoriserade revisor Åsa Lundvall kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen samt valde ledamöterna för valberedningen fram till dess ny valberedning utsetts. Valberedningens ledamöter är Stefan Persson, Lottie Tham, Liselott Ledin, Alecta, Jan Andersson, Swedbank Robur fonder samt Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt ändringar för grund av avsättning till belöningsprogrammet H&M Incentive Program, som vänder sig till alla anställda.

       

Kontaktpersoner:
Nils Vinge, IR-ansvarig                                08-796 52 50
Kristina Stenvinkel, Informationschef            08-796 39 08

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 kl 17.30 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 2 800 butiker på 49 marknader, inklusive franchisemarknader. 2012 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 140 948 och antalet anställda är fler än 104 000. Ytterligare information finns på hm.com.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar