Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz AB:s årsstämma 2018

H & M Hennes & Mauritz AB höll på tisdagen den 8 maj årsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 9:75 per aktie och att utdelningen utbetalas vid två olika tillfällen under året. Avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 4:90 per aktie är den 11 maj 2018. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 16 maj 2018. Avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 4:85 per aktie är den 13 november 2018. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 16 november 2018.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017.

De ordinarie styrelseledamöterna; Stina Bergfors, Anders Dahlvig, Lena Patriksson Keller, Stefan Persson, Christian Sievert, Erica Wiking Häger samt Niklas Zennström omvaldes av årsstämman. Stefan Persson omvaldes till styrelseordförande.

Av de fackliga organisationerna sedan tidigare utsedda ordinarie ledamöter är Alexandra Rosenqvist och Ingrid Godin. Suppleanter är Margareta Welinder och Rita Hansson.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att styrelsearvodet fördelar sig enligt följande: SEK 1 700 000 till styrelsens ordförande, SEK 615 000 till stämmovald styrelseledamot, ledamöter i revisionsutskottet extra SEK 150 000 kronor samt ordförande i revisionsutskottet extra SEK 200 000.

Stämman beslutade att utse Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen samt valde ledamöterna för valberedningen fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens ledamöter är Stefan Persson, Lottie Tham, Liselott Ledin, Alecta, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder samt Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kontaktpersoner:
Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör, 08-796 39 08, stenvinkel@hm.com
Nils Vinge, IR-chef, 08-796 52 50, nils.vinge@hm.com

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. I dagsläget har H&M-koncernen 45 onlinemarknader och mer än 4 700 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar