Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB föreslår årsstämman 2018 en oförändrad kontant utbetalning om SEK 9:75 (9:75) per aktie

I bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2016/2017 kommunicerades att styrelsen ämnade utreda möjligheten att erbjuda alla aktieägare en möjlighet att återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier, en sk återinvesteringsplan, dvs en Dividend Reinvestment Plan (DRIP).

Utredningen visar att återinvesteringsplanen är svår att genomföra utifrån både tekniska och tidsmässiga aspekter. Därför väljer nu styrelsen att istället föreslå årsstämman den 8 maj 2018 att för räkenskapsåret 2016/2017 besluta om en oförändrad utdelning om SEK 9:75 (9:75) per aktie att utbetalas kontant, uppdelat vid två betalningstillfällen, en gång på våren och en gång på hösten.

Den första utbetalningen om SEK 4:90 föreslås ha den 11 maj 2018 som avstämningsdag. Det innebär utbetalning den 16 maj 2018. Vid det andra utbetalningstillfället om SEK 4:85 föreslås den 13 november 2018 som avstämningsdag. Det innebär utbetalning den 16 november 2018.

Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef, 08-796 52 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl 17.15 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig about.hm.com

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. I dagsläget har H&M-koncernen 44 onlinemarknader och mer än 4 700 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar