Bokslutskommuniké (1998-12-01 -- 1999-11-30)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) · H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år · Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga marknader · Resultatet före skatt blev MSEK 4.759 (MSEK 3.468), en ökning med 37%. Korrigerat för en engångskostnad för millenniebonus till de anställda om MSEK 94, ökade resultatet med 40% och uppgick till MSEK 4.853 · Verksamhetsårets fjärde kvartal har även belastats av nyetablerings- kostnader på MSEK 48 (MSEK 13), varav MSEK 25 för den ännu ej uppstartade verksamheten i Spanien och USA · Vinsten per aktie efter skatt blev SEK 3:72 (SEK 2:76) · Årets investeringar uppgick till MSEK 1.296 (MSEK 1.008). Totalt öpp nades 75 nya butiker · Styrelsen föreslår en utdelning med SEK 1:35 per aktie · Under innevarande verksamhetsår planeras för 90 nya butiker, varav tio på de för H&M nya marknaderna Spanien och USA ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/20/20030820BIT00570/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/20/20030820BIT00570/wkr0002.pdf Teh full report

Prenumerera

Dokument & länkar