Bokslutskommuniké 1999-12-01 -- 2000-11-30

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1999-12-01 -- 2000-11-30) · Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 35.876 inkl moms (MSEK 32.977), en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Med jämförbara valutakurser var ökningen 12 procent . · Resultatet efter finansiella poster blev MSEK 4.003 (MSEK 4.759), en minskning med 16 procent jämfört med föregående år. Resultatet har påverkats negativt av prisnedsättningar, valutaomräkningseffekter samt av investeringar på två nya marknader, USA och Spanien. · Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till MSEK 10.448 (MSEK 9.428), en ökning med 11 procent jämfört med fjärde kvartalet 1999. · Under året öppnades 90 nya butiker och 21 butiker stängdes. · Mottagandet på de nya marknaderna USA och Spanien översteg kraftigt förväntningarna. Samtliga öppnade butiker på dessa marknader kommer att generera ett rörelseöverskott under 2001. · Expansionen fortgår planenligt, cirka 100 nya butiker kommer att öppnas under 2001. · Åtgärdsprogrammet på MSEK 500 löper enligt plan. · Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 1:35 (SEK 1:35) per aktie. Kontaktpersoner: Rolf Eriksen, VD 08-796 5233 Carl-Henric Enhörning 08-796 5410 Leif Persson 08-796 1300 Kristina Stenvinkel 08-796 3908 Växel 08-796 5500 Bakgrundsinformation om H&M samt pressbilder finns att tillgå på www.hm.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT00460/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT00460/wkr0002.pdf The full report

Dokument & länkar