Marknadsmeddelande 73/15 – H1 Communication AB (publ) avnoteras från AktieTorget efter stängning den 8 maj 2015

H1 Communicaiton ABs aktie avnoteras från AktieTorget efter stängning den 8 maj 2015. För mer information se pressmeddelande från bolaget den 24 april 2015.

Information om aktien:

Kortnamn: H1 B
ISIN-kod: SE0002381558
Orderbok-ID: 56232
Sista dag för handel på AktieTorget: Den 8 maj 2015

Stockholm den 27 april 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

H1 erbjuder outsourcade contactcenter-lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalitet och upplevt kundvärde på det mest effektiva sättet.