Amerikanska motortillverkare väljer Alfdex

Stockholm, 19 oktober 2007 – Två stora amerikanska tillverkare av dieselmotorer har valt Alfdex-systemet för rening av vevhusgaser, med leveranser under 2007, 2008 och 2009. De två beställningarna är värda omkring 200 miljoner kronor för Alfdex AB, världens ledande leverantör av egenutvecklade lösningar för rening av vevhusgaser.

Alfdex-systemet tar effektivt bort oljedroppar och sotpartiklar i ventilationsluften från dieselmotorers vevhus, s k vevhusgaser.

Sammanlagt har nu ett 10-tal av världens ledande lastbils- och motortillverkare valt Alfdex-systemet, och ytterligare ett antal testar systemet. Med en inneliggande orderstock på ca 1 miljard kronor över de kommande 3-5 åren, är Alfdex etablerat som världens ledande leverantör av egenutvecklade lösningar för rening av vevhusgaser till den globala fordonsindustrin.

Det globala intresset för Alfdex-systemet drivs av strängare lagstiftning för motorer, som inte bara omfattar avgaser utan även andra utsläpp som t ex vevhusgaser.

Korea och Japan har redan infört denna typ av lagstiftning. Nordamerika fick liknande krav i och med att “EPA 07” trädde i kraft i januari 2007. I Europa väntas nya regler från och med 2008.

Alfdex AB är ett joint-venture baserat på Alfa Lavals ledande ställning inom centrifugalseparering och Haldex starka position som leverantör av egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin.

September, 2004 Alfdex AB offentliggör ett ”letter of intent” med Scania beträffande leveranser av Alfdex. Leveranser startade i början av 2005.

Februari, 2005 Alfdex offentliggör ett 5-årigt utvecklings- och leveransavtal med Volvo, omfattande leveranser till Volvo, Renault och Mack. Serieleveranser startade 2005.

Januari, 2006 Alfex offentliggör ett 5-årsavtal med DaimlerChrysler, omfattande leveranser till DaimlerChryslers lastbilsmärken Mercedes-Benz, Freightliner, Mitsubishi Fuso, Sterling Trucks och Western Star Trucks.

Oktober, 2007 Alfdex offentliggör flerårigt avtal med två stora amerikanska tillverkare av dieselmotorer, med redan påbörjade leveranser.

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar