Haldex AB föreslår en uppdelning av divisionerna i tre självständiga börsnoterade bolag

Haldex Styrelse kommer att föreslå en uppdelning av bolagets divisioner så att  Haldex aktieägare kommer att inneha aktier i tre separata bolag istället för ett. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman under andra kvartalet 2011.

Styrelsens samt ledningens bedömning är att uppdelningen i tre separata börsnoterade bolag kommer att tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde. Den fokuserade strategin har gett resultat och alla tre divisioner har nu uppnått sådan storlek och lönsamhet att de kommer ha bättre förutsättningar som självständiga börsnoterade enheter.

Vart och ett av bolagen kommer med en renodlad affärsidé samt tydlig marknads- och produktinriktning, kunna fokusera på lönsamma tillväxtmöjligheter, den relevanta slutmarknaden samt utvecklingen av den självständiga verksamheten. Ur ett aktiemarknadsperspektiv förväntas uppdelningen skapa ökad tydlighet och transparens för både nuvarande och framtida aktieägare.

Det kan därmed ses som ett naturligt nästa steg att inför nästa årsstämma föreslå aktieägarna att Haldex tre divisioner – Commercial Vehicle Systems, Hydraulic Systems och Traction Systems – ska bli tre självständiga börsnoterade bolag, varefter aktieägarna i Haldex kommer att äga aktier i tre bolag istället för ett.

Haldex styrelse kommer att föreslå en utdelning i enlighet med de så kallade Lex Asea-reglerna. Avsikten är att lägga fram förslaget till aktieägarna i samband med årsstämman under andra kvartalet 2011. Detta förutsätter att ingen väsentlig information dessförinnan framkommer som motiverar ett annat och mer fördelaktigt tillvägagångssätt.

Ytterligare information kommer att lämnas vid ett senare tillfälle och detaljerad information distribueras till aktieägarna senast i samband med att bokslutskommunikén för 2010 offentliggörs, vilket sker under första kvartalet 2011.

Lazard är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är juridisk rådgivare till Haldex AB.

För ytterligare information vänligen kontakta; Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon 46 8 545 049 52 eller Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 46 8 545 049 51.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2009 en omsättning på nästan 5,5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 4 000 personer.

Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 16 juli 2010.

 

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar