Haldex AB meddelar förändringar i ledningsgruppen

Haldex AB (publ.) meddelar att Jay Longbottom, EVP, för affärsområdet Air Controls lämnar företaget på egen begäran. Greg Vassmer, Haldex SVP, Forskning & Utveckling och Kvalitet, kommer att fungera som tillförordnad chef för Air Controls tills en efterträdare har utsetts.

Haldex AB (publ.) meddelar att Jay Longbottom, EVP, för affärsområdet Air Controls väljer att lämna företaget på egen begäran, med verkan från den 15 april. Under sin tioåriga anställning inom Haldexkoncernen har Jay har arbetat som chef för Commercial Vehicle Systems Divisionen samt för Hydraulics divisionen.

Greg Vassmer, SVP, Forskning & Utveckling och Kvalitet, kommer att tillförordnas som chef för Air Controls tills en efterträdare har utsetts. Greg rekryterades till Haldexkoncernen under 2003 och har innehaft flera ledande chefsbefattningar inom forskning och utveckling, kvalitet och verksamhetsdrift.

Ulf Ahlén, VD och koncernchef, säger: "Gregs omfattande kunskaper om Air Controls produktteknologi tillsammans med sin erfarenhet av tillverkning och verksamhetsdrift, kommer att hålla oss fokuserade på att nå våra mål inom produktutveckling och verksamhetsutveckling. Jag vill också tacka Jay för hans tjänstgöring och hans värdefulla insatser för Haldex genom åren."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Ahlén, VD och Koncernchef, 0418-47 60 00

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 Mars, 2012 kl. 08:30.

Taggar:

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar