Haldex avyttrar aluminiumpressgjuteri i USA

Haldex avyttrar aluminiumpressgjuteri i USA Avtal har tecknats att per den 1 januari 2000 avyttra aluminiumpressgjuteriverksamheten inom Haldex Brake Systems divisionen. Pressgjuteriverksamheten omfattar en produktions- enhet i Broken Arrow, Oklahoma, USA, med 124 nedarbetare och en årsomsättning på ca 115 MSEK, varav till externa kunder ca 60 MSEK. Försäljningen har skett till ett pris strax över bokfört värde och påverkar koncernens löpande resultat endast marginellt. Den sålda verksamheten ingick i Midland-Grau, som förvärvades av Haldex i april 1998. Härmed har de två produktområden (dragbommar och aluminiumpressgjuteri), som vid förvärvet av Midland-Grau identifierades som icke-strategiska, sålts. Avyttringarna, som sammantaget resulterat i en realisationsvinst på ca 10 MSEK, minskar Brake Systems årsomsättning med ca 100 MSEK. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 6 miljarder kronor med 4.350 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 8 fabriker i Europa och 8 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. 2000-01-11 Pressmeddelande från Haldex Rapportdatum 2000 17 februari Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1998 30 mars Bolagsstämma i Stockholm 27 april Tremånadersrapport januari-mars 10 augusti Halvårsrapport januari-juni 25 oktober Niomånadersrapport januari-september Stockholm den 11 januari 2000 Claes Warnander Verkst direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar