Haldex avyttrar dragbomsverksamheten i Tyskland

Haldex avyttrar dragbomsverksamheten i Tyskland Avtal har tecknats att per den 1 november 1999 avyttra dragbomsverksamheten inom Haldex Brake Systems divisionen. Dragbomsverksamheten omfattar en produktionsenhet i Regensburg, Tyskland, med ca 40 medarbetare och en års- omsättning på ca 40 MSEK. Försäljningen har skett till bokfört värde och påverkar koncernens löpande resultat endast marginellt. Den sålda verksamheten ingick i Midland-Grau, som förvärvades av Haldex i april 1998. Dragbommar (kopplingsdon mellan släpvagnar och dragfordon) ligger utanför Brake Systems divisionens produktområde, tryckluftsbaserade broms- och fjädrings-system. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 6 miljarder kronor med 4.350 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 9 fabriker i Europa och 9 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar