Haldex avyttring av Traction Systems Division till BorgWarner slutförd

Efter godkännande av konkurrensmyndigheter, genomfördes den tidigare annonserade avyttringen av Traction Systems Division den 31 januari 2011.

”Vi är mycket nöjda med den framgångsrika avyttringen av Traction Systems till BorgWarner, vilket innebär en bra, strategisk matchning. BorgWarner är en finansiellt stark och erfaren ägare med resurser att accelerera tillväxten inom marknaderna för fyrhjulsdrift”, säger Joakim Olsson, VD och Koncernchef för Haldex.

”Detta är också en mycket bra lösning för våra aktieägare. Köpeskillingen på 1 425 MSEK, speglar kvaliteten på Tractions verksamhet samt den framtida intjäningsförmågan med den nya ägaren".

För ytterligare information, kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon 08-545 049 52.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2009 en omsättning på nästan 5,5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 4 000 personer.

 

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar