Haldex optionsprogram till ledande befattningshavare

Haldex optionsprogram till ledande befattningshavare I februari 1997 beslutade styrelsen i Haldex AB att införa ett optionsprogram med möjlighet till årlig, vederlagsfri tilldelning. Optionsprogrammet är tänkt som ett långsiktigt incitament och kompletterar existerande bonussystem. Storleken på tilldelningen kopplas till kriterier för lönsamhet, kassaflöde och aktiekursutveckling. Programmet omfattar ett 70-tal chefspersoner i koncernen. Optioner som tilldelas utställs av D. Carnegie AB och leder därför inte till utspädning för existerande aktieägare. Optionerna har en löptid på 5 år med ett lösenspris på 140% av den genomsnittliga kursen under 10 börsdagar i början av löptiden. Optionsprogrammet har hittills utfallit på följande sätt: För verksamhetsåret 1997 tilldelades 100.386 optioner av 110.00 möjliga med inlösenspris 178 kr. För verksamhetsåret 1998 tilldelades 121.006 optioner av 130.00 möjliga med inlösenspris 160 kr. För verksamhetsåren 1999 och 2000 skedde ingen tilldelning. För verksamhetsåret 2001 kommer 84.000 optioner av 150.000 möjliga att tilldelas. Lösenpriset kommer att fastställas till 140% av den genomsnittliga aktiekursen under 10 börsdagar med start den 23 april 2002. Bolagets kostnad för optionstilldelningen avseende 2001 uppgår till ca 2 MSEK. För att redan i början av 1997 komma igång med ett optionsprogram erbjöds berörda befattningshavare att förvärva totalt 100.000 optioner på marknadsmässiga vilkor. Lösenpriset på 129 kr fastställdes till 140% av dåvarande aktiekurs. Dessa optioner har nu förfallit utan värde. Som rådgivare har Haldex anlitat D. Carnegie AB. Haldexkoncernen (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, är en innovatör inom fordonsteknik med huvudinriktning mot fordonsdynamik och tillhandahåller på global basis egna system och produkter för lastbilar, bilar och industriella fordon. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årsomsättning på ca 7 miljarder kronor med 4.150 anställda. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, Haldex AB (telefon 08- 678 72 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar