Haldex säkrar order på 1 miljard kronor för skivbromsar

Haldex har säkrat en order på en ny generation skivbromsar till SAF Holland, en global tillverkare av släpvagnsaxlar och luftfjädringssystem.

Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 1 000 MSEK över en femårsperiod. Ordern kommer också att generera leveranser till eftermarknaden under åtskilliga år. Bromsarna kommer att tillverkas i Haldex fabrik i Landskrona och leveranserna startar 2011.

Den nya skivbromsgenerationen ModulT  är avsevärt lättare än en konventionell skivbroms och har en robust och pålitlig konstruktion.  Den är omkring 15% lättare jämfört med existerande modeller, vilket möjliggör ökade fraktvikter  som i sin tur bidrar till en förbättrad miljö.

 ”Detta är ett genombrott för vår verksamhet för skivbromsar”, säger Haldex koncernchef Joakim Olsson. ”Våra erfarenheter av tidigare skivbromssystem  har i kombination med ny teknik möjliggjort en konstruktion som är mycket attraktiv för krävande kunder”.

För ytterligare information, kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon 08-545 049 52.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2009 en omsättning på nästan 5,5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 4 000 personer.

Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 12 juli 2010.

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar