Haldex samlar verksamheten avseende kommersiella fordon

Haldex samlar verksamheten avseende kommersiella fordon Beslut har fattats att låta divisionen Haldex Midland Services ingå som en enhet i divisionen Haldex Brake Systems. Divisionen Haldex Midland Services, som hanterar eftermarknaden i Nordamerika avseende Haldex bromsprodukter för tyngre fordon, organiserades initialt som en egen division i samband med Haldex förvärv av Midland-Grau i april 1998. Förändringar i kundstrukturen pekar emellertid på behovet av närmare samarbete och koordinering mellan de enheter som riktar sig till nytillverkning av fordon och de som hanterar eftermarknaden. En konsolidering av aktiviteter avseende bromsutrustning för kommersiella fordon gör det möjligt att snabbare och bättre infria ändrade kundbehov och överensstämmer med Haldex Brake Systems struktur på andra marknader utanför Nordamerika. Ledningen för eftermarknadsverksamheten för bromssystem i Nordamerika kvarstår och ingår i ledningsgruppen för Brake Systems divisionen. Haldex är en global leverantör av egna produkter till lastbilar, bilar och industriella fordon, med särskild tonvikt på prestanda & säkerhet. Koncernen är noterad på Stockholms Fondbörs och har en årsomsättning på ca 6 miljarder kronor med 4.350 anställda. Försäljningsbolag finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Produktionen sker vid 8 fabriker i Europa och 8 i USA samt i ett joint-venture i Indien. För ytterligare information kontakta Claes Warnander eller Lennart Hammargren, tel. 08-678 72 70. 2000-01-17 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00340/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00340/bit0002.doc

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar