Haldex utnämner ny chef för forskning och utveckling

Haldex AB (publ) offentliggör utnämningen av Per-Erik Kronqvist som Senior Vice President, Research & Development och medlem av Haldex koncernledning. Paul Bale, SVP, Business Development, och tillförordnad chef för forskning och utveckling kommer att lämna Haldex på eget initiativ.

Per-Erik Kronqvist har utsetts till Senior Vice President, Research & Development. Han tillträder sin nya befattning den 1 mars 2013. Per-Erik Kronqvist anställdes inom Haldex koncernen 2010 som direktör för forskning och utveckling för Skivbromsen och har lett FoU-verksamhet för produktionslinjerna för den Automatiska Bromshävarmen sedan 2011. Hans nuvarande position är Vice President Research and Development, Europa och Brasilien.

Paul Bale, SVP, Business Development, som sedan i september 2012 är tillförordnad chef för Research & Development och Kvalitet, kommer på eget initiativ att lämna Haldex.

Bo Annvik, VD och koncernchef, säger Haldex: "Per-Erik Kronqvist har varit avgörande för att leda utvecklingen av produktlinjen för Skivbromsen och tillför värdefull teknisk kompetens och erfarenhet av program management till denna position. Jag vill också tacka Paul för hans värdefulla bidrag till Haldex under åren."

För vidare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef: 0418-47 61 52
Kristina Brink, Informationschef: 0418-47 61 88 eller 0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011 en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari  2013 kl. 10:00.

Taggar:

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar