Haldex utser ny Senior Vice President, Global Operations

Haldex utser Staffan Olsson till ny Senior Vice President, Global Operations, med start senast den 1 januari 2014. Staffan Olsson har omfattande erfarenhet av ledarskap och internationell tillverkning inom den kommersiella fordonsindustrin. Han kommer närmast från Scania Group.

Global Operations är den funktion inom Haldex som ansvarar för produktion och operationell excellence på alla tillverkningsenheter inom bolaget.

Staffan Olsson har en gedigen erfarenhet av industriell verksamhet inom den kommersiella fordonsindustrin har innehaft en rad ledande positioner både i Sverige och i Brasilien inom Scania Group. Staffan Olsson är 46 år och utbildad Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige.

"Vi är mycket glada att välkomna Staffan till Haldex. Han har en mycket passande bakgrund och de ledaregenskaper som krävs för att lyckas på denna utmanande globala position. Vi är övertygade om att Staffan har rätt erfarenhet för att leda och utveckla Haldex verksamhet i rätt riktning", säger Haldex VD och koncernchef, Bo Annvik.

Som Senior Vice President, Global Operations, kommer Staffan Olsson också att ingå i koncernens ledningsgrupp. Han börjar sitt nya jobb senast den 1 januari 2014. Han ersätter Ulf Ahlén, som har tjänstgjort som tillförordnad SVP, Global Operations, sedan den 1 april 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och Koncernchef: 0418-47 60 00
Kristina Brink, Informationschef / IR: 0418-47 61 88 eller 0705-90 91 40

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli, 2013 kl 8.30.

Taggar:

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar