Haldexkoncernen 1:a halvåret 2004

Haldexkoncernen 1:a halvåret 2004 2:a kvartalet · Resultat efter skatt var 44 MSEK (27) och vinst per aktie SEK 1:99 (1:23). · Resultat före skatt var 65 MSEK (39). Rörelseresultatet var 78 MSEK (53). · Orderingången var 1.876 MSEK (1.431) och omsättningen 1.753 MSEK (1.542). 1:a halvåret · Resultat efter skatt var 88 MSEK (6) och vinst per aktie SEK 3:99 (0:27). · Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, var 132 MSEK (93), en ökning med 41 %. Valutaförändringar påverkade negativt med 13 MSEK. Inklusive omstrukturerings- kostnader var resultat före skatt 132 MSEK (36). · Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, var 163 MSEK (119), en ökning med 37 %. Valutaförändringar påverkade negativt med 15 MSEK. Rörelsemarginalen var 4,8 % (4,0). Inklusive omstruktureringskostnader var rörelse- resultatet 163 MSEK (62) och rörelsemarginalen 4,8 % (2,1). · Orderingången var 3.751 MSEK (3.104), en ökning med 21 %. Omsättningen var 3.456 MSEK (3.098), en ökning med 12 %. Valutajusterat var ökningarna 27 % respektive 17 %. · Materialkostnadsökningar på främst stålprodukter har påverkat resultatet negativt med netto 16 MSEK motsvarande knappt 0,5 %-enheter på vinstmarginalen. Huvuddelen inom Commercial Vehicle Systems och i andra kvartalet. För ytterligare information kontakta: Claes Warnander, VD och koncernchef, tel 08-545 049 50 Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/26/20040726BIT20200/wkr0010.pdf

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar