Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2000

Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2000 VD:s anförande I sitt anförande beskrev VD Claes Warnander att satsningen på nya fordonsprodukter med integrerad elektronik fortsätter: -"På kort tid har Haldex etablerat ett teknikledarskap avseende elektroniskt reglerbara AWD-system." -"Haldex utvecklar nu nästa generations intelligenta bromssystem för lastbilar, EBS (Electronic Brake Systems)." -"Under fjolåret slutfördes utvecklingen av Haldex nya koncept för hantering av tryckluft i bromssystem, ECAM (Electronically Controlled Air Management), med start av serieleveranser innevarande år." -"Koncernens fakturering under januari-februari har legat på ungefär samma nivå som under motsvarande period i fjol." Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes tisdagen den 4 april 2000. Styrelse Bolagsstämman beslutade öka antalet stämmovalda ledamöter med en person till 7 leda- möter. Styrelseledamöterna Ebbe Bengtsson, Jan Blomberg, Lars Kylberg, Kurt Palmgren, Leif Rogersson och Claes Warnander omvaldes. Till ny ledamot valdes Cecilia Vieweg, jur.kand. och chefjurist i AB Electrolux. Revisorssuppleant Till ny revisorssuppleant för de nästkommande tre åren valdes aukt revisor Magnus Röcklinger. Stockholm den 30 mars 2000 HALDEX AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT01080/bit0002.pdf

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar