Valberedning

Stockholm den 17 oktober 2007 – I enlighet med bolagsstämmans beslut ska de fyra största
ägarrepresentanterna bilda valberedning inför bolagsstämman 2008. Vid slutet av september
var dessa ägare Audley Capital, AMF Pension, Andra AP-Fonden och Odin Fonder. Tillsammans representerar de fyra största ägarna 28,7 % av rösterna i Haldex AB per den 28 september 2007.

Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar:


Peter Lindell, AMF pension, ordförande, tel 076-128 03 03, peter.lindell@amfpension.se
Julia Prestia, Audley Capital, tel +44 20 7290 4350, jprestia@audleycapital.com
Carl Rosén, Andra AP-fonden, tel 073-940 10 10, carl.rosen@ap2.se
Nils Petter Hollekim, Odin Fonder, tel +47 930 505 72, nils.petter.hollekim@odinfond.no

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar