Välkommen till Haldex kapitalmarknadsdag

Haldex har nöjet att bjuda in representanter från aktiemarknaden och media till en kapitalmarknadsdag på Berns i Stockholm, onsdagen den 22 maj, 2013, med start kl. 09.00.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är bland annat att presentera Haldex verksamhet, strategi och finansiella mål samt ge en marknadsuppdatering. Talare under dagen är VD och koncernchef Bo Annvik, CFO Andreas Ekberg samt representanter från koncernledningsfunktionerna Sales, Business Development och Sourcing.

Datum: 22 maj, 2913

Tid: 09.00-14.30, Registreringen startar kl.08.30.

Plats: Berns, sal ”Spegelsalen”, Näckströmsgatan 8, Stockholm

Anmälan: Anmälan skall ske senast den 15 maj till: anna.ellman@haldex.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Brink, Informationschef / IR: 0418-476188 el 0705-909140

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2012 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april, 2013.

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar