Ytterligare fokusering av Haldex CVS nordamerikanska tillverkning till fabriken i Monterrey, Mexico

Som ett sista steg i det tidigare annonserade kostnadsreduktions-programmet har Haldex gjort en översyn av Commercial Vehicles Systems (CVS) produktionsstruktur i Nordamerika. Översynen innebär åtgärder för en ytterligare fokusering av CVS nordamerikanska tillverkning till Haldex fabrik i Monterrey i Mexico.

Fabriken ligger i en region med ökande betydelse för den nordamerikanska fordonsindustrin och har nyligen genomgått ett investeringsprogram.

Inom ramen för översynen kommer tillverkningen i Haldex fabrik i Iola, Kansas, att flyttas till Monterrey, varefter verksamheten i Iola stängs ned under andra halvåret 2010. Sedan tidigare har produktionen av bromscylindrar reallokerats till verksamheten i Monterrey.

Kostnaden för de planerade åtgärderna kommer att uppgå till 5,6 MUSD (ca 45 MSEK), och den årliga besparingen till 6 MUSD (ca 50 MSEK). 

Därutöver planeras personalneddragningar i vissa delar av CVS verksamhet och kostnaden för dessa beräknas uppgå till 10-15 MSEK, med en årlig besparing på ungefär samma belopp.

Kostnaderna kommer att belasta resultatet det tredje kvartalet 2010.

För ytterligare information vänligen kontakta; Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon +46 8 545 049 52 eller Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46 8 545 049 51.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2009 en omsättning på nästan 5,5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 4 000 personer.

Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 16 juli 2010.

 

 

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar