Orc Software AB och Carnegie gjorde bästa noteringsprospektet

Orc Software AB och Carnegie gjorde bästa noteringsprospektet Systemleverantören Orc Softwares introduktionsprospekt har utsetts till vinnaren i tävlingen Bästa Prospektet 2000. Rådgivare var Carnegie. Citronpriset för sämsta prospekt utdelades till Coldator FreshCool International AB. "Många prospekt visar höga ambitioner och kan tjäna som goda förebilder. Men skillnaderna i kvalitet är ändå stora och det finns stort utrymme för förbättringar" kommenterar Bertil Edlund, en av Sveriges mest kända börsföretagsrevisorer och ordförande i den sjumannajury som granskat alla introduktionsprospekt för 2000. Tävlingen Bästa Prospektet offentliggjorde resultatet av juryns granskningsarbete vid ett seminarium om aktiemarknadsprospekt anordnat av Stockholmsbörsen under onsdagen. Det är första gången tävlingen anordnas. Bakom initiativet står en grupp intressenter som sponsrat juryns arbete att granska och bedöma 50 renodlade introduktionsprospekt under år 2000. "Syftet är att skapa ett forum för diskussion och utveckling av bättre prospekt i spåren på en trend av allt fler prospekt och ett kraftigt breddat aktieägande i Sverige", säger initiativtagaren Mats Hallvarsson, partner i kommunikationskonsulten Hallvarsson&Halvarsson. "Tävlingen är ett led i branschens självreglering och förhoppningsvis kan den leva vidare och utvidgas till fler typer av prospekt kommande år". Juryn har arbetat efter det goda exemplets metodik och lyfter därför fram flera olika prospekt som förebilder i olika avseenden. Utöver vinnaren Orc Software har man också tilldelat sex prospekt positiva hedersomnämnanden: Axis, Capio, C Technologies, Facile&Co, O3 Games och Vostok Oil. Två prospekt har inte ansetts motsvara rimliga kvalitetskrav, nämligen Coldator FreshCool International och Centrecourt. "Juryn har utgått från konsumentintresset och betonat tydliga analyser och beskrivningar av verksamheten och risker samt läsbarhet och pedagogik. Inledande sammanfattningar och VD-kommentar är viktiga. Tydligast är bristerna vad gäller analys och beskrivningar av förutsättningarna för framtidinformationen och särskilt kopplingen till den historiska utvecklingen. Riskanalys finns numera oftast, men har tyvärr i flera fall mer karaktären av generella friskrivningar. Därtill saknar juryn också kommentarer till prisnivån. Här efterlyser vi vidare diskussion ", avslutar Bertil Edlund. För ytterligare information: Bertil Edlund, tel:070-71 00 912 alt 08-555 33 102. Mats Hallvarsson tel: 0709-711 242. En beskrivning av bakgrunden till tävlingen, juryn, dess arbetsformer och bedömningsgrunder samt motiveringarna till omnämnandena har samlats i en skrift Det Bästa Prospektet 2000. Den finns att köpa via Gunilla Karling, Hallvarsson&Halvarsson, tel 08/587 112 31. Skriften kan också beställas på www.halvarsson.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00670/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00670/bit0001.pdf

Om oss

Hallvarsson & Halvarsson är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Vårt hjärta klappar för corporate communications, finansiell kommunikation, corporate marketing och public affairs. Tillsammans med företagsledningar utformar vi kommunikationslösningar som skapar rimliga förväntningar och bygger förtroende bland de viktigaste intressenterna. Kundportföljen är bred och inkluderar både små och stora företag och organisationer. Svenska såväl som internationella. Byrån drivs under ledning av vår vd Johan Ramsten och vi är drygt 80 medarbetare. I Hallvarsson & Halvarsson Group ingår även systerbyråerna Comprend och Springtime.

Prenumerera

Dokument & länkar