Pernilla Klein ny chef för Public Affairs hos Hallvarsson & Halvarsson

Genom rekryteringen av Pernilla Klein, nu vice vd på SNS, tar H&H nästa steg i utvecklingen av erbjudandet inom Public Affairs. Pernilla börjar den 9 november

Pernilla Klein har en bakgrund som sakkunnig hos finansminister Anne Wibble, makroekonom på Handelsbanken, kommunikationschef och chef för Corporate Governance på Tredje AP-Fonden, partner och kommunikationsrådgivare på Kreab samt sedan 2010 i gränslandet mellan politik och näringsliv i sin roll som vice VD för SNS. Pernilla Klein blir Executive Director och en del av H&Hs ledningsgrupp.

”Pernilla har en unik erfarenhet från flera områden där Hallvarsson & Halvarsson är verksamma samt en djup förståelse för Public Affairs och hur det kan skapa värde för våra kunder. Dessutom är hon en bra ledare och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med henne i utvecklingen av nästa steg för vårt erbjudande”, säger Johan Ramsten, Managing Partner på Hallvarsson & Halvarsson.

”Det som lockade mig till Hallvarsson & Halvarsson är kombinationen av ett team med lång erfarenhet och kapaciteten att arbeta med modern metodik och kanaler. Här finns förutsättningar att skapa Sveriges mest kompletta Public Affairs-erbjudande.”, säger Pernilla Klein.

Pernilla kommer att leda ett 15-tal rådgivare med lång erfarenhet av politisk analys, politiska beslutsprocesser, opinionsbildning, EU-frågor samt hur dessa påverkar svenskt näringsliv.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Ramsten, Managing Partner, 070-9711285, johan.ramsten@halvarsson.se

Pernilla Klein, 070-959 45 44, pernilla.klein@halvarsson.se

Taggar:

Om oss

Hallvarsson & Halvarsson är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Vårt hjärta klappar för corporate communications, finansiell kommunikation, corporate marketing och public affairs. Tillsammans med företagsledningar utformar vi kommunikationslösningar som skapar rimliga förväntningar och bygger förtroende bland de viktigaste intressenterna. Kundportföljen är bred och inkluderar både små och stora företag och organisationer. Svenska såväl som internationella. Byrån drivs under ledning av vår vd Johan Ramsten och vi är drygt 80 medarbetare. I Hallvarsson & Halvarsson Group ingår även systerbyråerna Comprend och Springtime.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar