Behov av fler byggrätter i tätorter utanför centrala Halmstad

Trygghetsboende i Åled och Oskarström uthyrda ett halvår före inflyttning.

 

I augusti respektive oktober flyttar totalt åtta hyresgäster in i sina nya trygghetsboenden i Åled och Oskarström. Det är den första nyproduktionen av hyresrätter i Åled sedan 1989 och i Oskarström sedan 2006. I senare skede beräknas ytterligare några hyresrätter produceras i Oskarström. Bostäderna utgörs av tvåor och treor på 63 respektive 71 kvadratmeter, i såväl Oskarström som Åled.  
– Jag har nyligen fått information att samtliga trygghetsboenden redan är uthyrda, vilket gör det extra angeläget att peka på vikten av att bolaget behöver fler byggrätter i andra tätorter. Just nu pågår en dialog med kommunen om att starta planläggning av ett område i Harplinge, där ett antal bostäder skulle kunna vara inflyttningsklara 2014, säger Kjell Helgesson, styrelseordförande HFAB.  

– Men vi behöver byggrätter i fler tätorter, vilket ställer krav på planberedskapen. HFAB bör klara en mindre bostadsproduktion i en tätort per år. Kvibille, Steninge, Haverdal, Slättåkra och Eldsberga är orter som skulle kunna vara aktuella, säger Kjell Helgesson.  

För ytterligare information: Kjell Helgesson, 070-378 72 38 och Terje Johansson, VD, 070-288 10 40.

Taggar:

Om oss

HFAB är ett modernt bostadsföretag med stolta anor och stor framtidstro. Vårt bolag har verkat i över 70 år, sedan 1942, och är ett av Halmstads kommun helägda aktiebolag. Med 9 800 hyresrätter, 300 lokaler och en mängd garage- och fordonsplatser, är vi den största och marknadsledande aktören på Halmstads fastighetsmarknad. Därigenom är vi också en drivande part i många utvecklingsfrågor – till gagn för såväl kommunen som människorna som bor och verkar inom dess gränser.

Media

Media

Citat

Men vi behöver byggrätter i fler tätorter, vilket ställer krav på planberedskapen.
Kjell Helgesson