Idag tar HFAB första spadtaget till Sveriges första flerfamiljshus med plusenergiteknik

HFAB tar första spadtaget till landets första flerbostadshus som producerar egen värme och elektricitet som täcker husets totala energibehov och levererar ett överskott till elnätet. Skillnaden mot plusvärmehus och passivhus är att HFAB:s Plusenergihus i Halmstad även producerar hushållsel.

Fastigheten kommer att bestå av åtta attraktiva och prisvärda hyresrätter som byggs och planeras för en exceptionellt låg energiförbrukning. Preliminär inflyttning är oktober 2014.

Uthyrningen startade för tre veckor sedan och samtliga lägenheter är redan uthyrda, ett år innan planerad inflyttning.

– Vårt plusenergihus är ett passivhus kombinerat med effektiv värmeproduktion och solelproduktion som täcker husets energibehov avseende värme, varmvatten och fastighetsel. Vi är stolta över att även hushållselen täcks, eftersom den utgör mer än hälften av förbrukningen i detta effektiva hus, säger Marie Dellhag, fastighetsutvecklingschef på HFAB.

Första spadtaget tas av HFAB:s ordförande Kjell Helgesson och vice ordförande Bengt Ekberg tillsammans med entreprenören NCCs affärschef David Fritzson-Bratt.

När: Idag, fredag 22 november kl 15.00

Var: Hantverksvägen 1 i Harplinge

Frågor besvaras av:

Marie Dellhag, Fastighetsutvecklingschef HFAB, 0703-65 91 20

Ulf Nilsson, Affärsutvecklings- och kommunikationschef HFAB 0733-14 10 90

Om oss

HFAB är ett modernt bostadsföretag med stolta anor och stor framtidstro. Vårt bolag har verkat i över 70 år, sedan 1942, och är ett av Halmstads kommun helägda aktiebolag. Med 9 800 hyresrätter, 300 lokaler och en mängd garage- och fordonsplatser, är vi den största och marknadsledande aktören på Halmstads fastighetsmarknad. Därigenom är vi också en drivande part i många utvecklingsfrågor – till gagn för såväl kommunen som människorna som bor och verkar inom dess gränser.