Ny vd till Hälsans nya verktygDen 1 juni tar Sven Ehn över som vd för Hälsans nya verktyg, en östgötsk tillväxtsatsning som ska skapa nya produkter och tjänster för framtidens vård och omsorg. Sven Ehn tar över efter Elisabet Lärkhammar som går vidare till tjänsten som vd för LiU Business Support AB.

Sven Ehn 53 år, har lång erfarenhet av att arbeta med företagsetableringar från idé till kommersialisering, dels från sin tid på Innovationsbron Öst, men också från andra organisationer och företag. Han har bland annat haft ledande befattningar inom Intentia och Optimal Solutions samt ett flertal styrelseuppdrag. Hans nya uppdrag blir att göra Östergötland till Europas centrum för vård- och omsorg i hemmet.

– Det är spännande att komma in i den fas som verksamheten befinner sig i just nu. Vård- och omsorgsbranschen är på mycket stark tillväxt och flera forskningsrapporter visar att den hembaserade vården många gånger är effektivare och humanare än den institutionella. I Östergötland finns en hög kompetens inom det här området redan idag, vilket gör att vi har goda förutsättningar att lyckas väl, säger Sven.

Europeiskt centrum Genom Hälsans nya verktyg satsar Östergötland på att bli centrum för smarta lösningar som effektiviserar vården och omsorgen med fokus på hemmiljö. Får Sven Ehn som han vill så kommer vår region att vara Europas centrum för de företag och organisationer som söker spetskompetens inom hembaserad vård- och omsorg.

– Redan idag är Östergötland ett IT-centrum och vi har kommit långt inom visualisering, IP-teknologi och medicinteknik – vilka är viktiga tekniker för utveckling av hembaserad vård och omsorg. Dessutom har vi ett universitet i världsklass som även har ett stort engagemang i vår verksamhet, konstaterar han.

Vårdsmarta lösningar fyller samhällsbehov Efterfrågan på innovativa lösningar inom vård- och omsorgssektorn är hög redan idag. I takt med att allt fler av oss blir allt äldre ökar trycket på vården – samtidigt som de som arbetar och ska dela på notan blir allt färre.

– För att lösa den ekvationen behöver vi hitta nya vårdsmarta lösningar som skapar förutsättningar för människor att ta hand om sig själva i större utsträckning. Redan idag finns flera goda exempel på sådana produkter och tjänster som vi inom Hälsans nya verktyg varit med och stöttat. Och många fler ska det bli. Det finns få saker som är så inspirerande som att vara med i processen från idé till färdig produkt, inte minst när det handlar om produkter och tjänster som fyller ett samhällsbehov, avslutar Sven.

För ytterligare information kontakta: Sven Ehn, vd Hälsans nya verktyg 0734-17 69 91, sven.ehn@halsansnyaverktyg.se www.halsansnyaverktyg.seHälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas

Kontakt

  • Hälsans nya verktyg

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar