Bouppteckningen i Onoff-konkursen är klar

Pressmeddelande

2011-08-26

Förvaltaren i Onoff- konkursen, advokat Lars Eric Gustafsson på Hamiltons advokatbyrå, lämnar idag in konkursbouppteckningen. Av denna framgår att tillgångarna i Onoff:s konkursbo uppgår till ca 220 mkr och skulderna till ca 571 mkr.

Tillgångarna i boet kommer främst från konkursboets fortsatta verksamhet under tiden närmast efter konkursen och från försäljningen av Onoff-butiker till Expertkedjan. Utförsäljningen av Onoffs stora varulager har varit mycket framgångsrik och konkursboet har i genomsnitt fått in ca 60 % av varulagervärdet.

-       Vi är mycket nöjda med att vi har lyckats säkra betydande värden till konkursboet, säger Lars Eric Gustafsson. Tack vare affären med Expertkedjan och den framgångsrika fortsatta driften av konkursboet, beräknas utdelning till oprioriterade fordringsägare kunna ske med minst 20 % och kanske mer. Affären med Expertkedjan innebar också att ett stort antal anställda kunde behålla sina jobb och huvuddelen av alla lönefordringar kommer att täckas av den statliga lönegarantin.

Onoff konkursen som inleddes den 11 juli är en av Sveriges största konkurser under senare år om man ser på det sammanlagda värdet, antalet anställda och verksamhetens omfattning.

-       En sådan här stor konkurs kräver mycket resurser säger Lars Eric Gustafsson. Totalt har vi varit som mest 30 personer på Hamilton som under sommaren har varit engagerade i arbetet med realisering av tillgångar, hantering av personalfrågor för 1000 anställda mm. Mycket arbete återstår fortfarande med att realisera resterande tillgångar och att utreda konkursen och upprätta förvaltarberättelse. Vi kommer också att inleda ett bevakningsförfarande där alla fordringsägare får anmäla sina krav till tingsrätten. Min ambition är att konkursen kan vara avslutad under andra halvåret 2012.

Konkursförvaltaren Advokat Lars Eric Gustafsson, kan nås på tfn 0708-396136

 

 

Dokument & länkar