Hamlet Pharmas Styrelse

Inför kommande årsstämma har en majoritet av aktieägarna föreslagit att HAMLET Pharma utvidgar styrelsens kompetens inom finans och marknadsföring, och att nuvarande styrelse därför utvidgas genom inval av Carl Sundvik och Anna Mannfalk.

Carl Sundvik var mellan 2000 och 2007 VD för SEB Strategic Investments, med ägaransvar för bankens strategiska minoritetsinvesteringar som under 2006 hade en portfölj av ca 25 bolag. Tidigare var Carl Sundvik vVD I SEB, suppleant i verkställande ledningen samt stabschef, senare produktansvarig för betalningar och ”electronic banking’’ inom SEB. Carl Sundvik ansvarade också som VD för S-E-Banken BoLån för omstruktureringen av Svensk Fastighetskredit; ett bolag med balansomslutning på ca 100 miljarder kronor och 230 anställda. Pågående Styrelseuppdrag: Veridict AB (Stockholm) (ordf). Bankforsknings-institutet (ordf), Bluestep Finans AB (ordf), Fendea Finans AB, (ordf).

Anna Mannfalk är civilekonom och har mångårig erfarenhet i ledande ställning inom media och grafisk verksamhet. Anna Mannfalk har arbetat med affärsutveckling, förvärv och försäljning av bolag samt marknadsföring och kommunikation. Anna Mannfalks styrelseerfarenhet omfattar ett tjugotal bolag inom grafisk media samt fastighetsbolag inom allmännyttan. Sedan 2014 innehar Anna ledande politiska uppdrag i Vellinge Kommun samt uppdrag för Region Skåne.

HAMLET Pharmas styrelse består sedan tidigare av Bengt Westermark, ledande cancerforskare och tidigare ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd samt Bengt Furberg, tidigare Medical director och medlem i företagsledningen för brittiska GlaxoWellcome i Sverige samt i koncernens Medical Board och Safety Board, som båda föreslås till omval vid Bolagsstämman i November.

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49

Catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga cancerformer. HAMLET är ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.

Om oss

Hamlet Pharma är ett nytt läkemedelsbolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex - HAMLET. Utvecklingsarbetet syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling av cancersjukdomar.

Kontakt

  • Hamlet Pharma AB
    PROSTGATAN 2, 211 25, Malmö
    +40 12 25 00

Prenumerera

Dokument & länkar