Hammar Invest ABs prospekt inför nyemissionen offentliggjort.

Hammar Invest har idag offentliggjort prospekt avseende den tidigare aviserade företrädesrättsemission.  Första dag för teckning är den 2 juli och teckningstiden löper till och med den 19 juli.
Befintliga aktieägare i Hammar Invest kommer att få prospekt och anmälningssedlar i tryckt form per post under v. 27.
Prospekt och anmälningssedel kan även laddas hem från Bolagets hemsida
www.hammarinvest.se eller från www.aqurat.se. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan beställas via e-post info@aqurat.se, per post via Hammar Invest c/o Aqurat , Box 702, 182 17 Danderyd, eller per fax, nr 08-544 987 59.
 

För mer information, kontakta
Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-62 00 62
 

Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedri­vande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmeka­nisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kun­derna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 170 personer under 2009. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.

Taggar:

Dokument & länkar