Ökande orderingång för HGL

Hammar Invest AB:s (publ) dotterbolag HGL med tillverkningsfabrik i Dongguan i Kina har under senare delen av 2010 haft en kraftig orderingång. Idag har fabriken den största orderstocken någonsin sedan man startade produktion 2001.

– Det är spännande att vi efter några tuffa år ser en kraftig vändning, när vi nu är inne på vårt tionde år med verksamhet i världens största tillverkningsland, säger Stefan Oldén, koncernchef i Hammar Invest.

Beställningarna kommer från kunder i Europa, USA och Asien inom industri, medicin och banksektorerna.

Sedan starten har den tekniska nivån på produkterna ökat. Idag producerar HGL mycket komplexa produkter med snäva toleranser. Dessutom har fabriken en väl inarbetad logistikkedja och hanterar ett 90-tal kinesiska underleverantörer.

För att möta efterfrågan bygger man nu upp en flexibel monteringslina och ytterligare kapacitet inom komponenttillverkningen.

För mer information, kontakta
Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-620062

Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 190 personer under 2010. Antalet aktieägare är cirka 1600 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.

Hammar Invest AB ( publ )                                   Telefon: 070 562 00 62                  www.hammarinvest.se           
Ulvsundavägen 110, 2 tr                                                                                          info@hammarinvest.se

168 77  Bromma
Sweden

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar