Optionslösen av TO1 B har registrerats

Bolagsverket har i dagarna meddelat att ärendet kring lösen av teckningsoption 1 (TO1) har registrerats. Med detta kommer interimsaktierna att omvandlas till vanliga aktier. Omvandlingen görs den 22 juli 2010 vilket betyder att nya B-aktier kommer att synas den 26 juli 2010 på Vp konto/aktiedepå. Antalet B-aktier i bolaget öka med 10 165 816.

Antalet aktier i Hammar Invest AB (publ) uppgår efter denna omvandling till 528 102 816, varav 221 866 A-aktier och 527 880 950  B-aktier. 

 

För mer information, kontakta
Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-620062

Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 170 personer under 2009. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.

Dokument & länkar