Pressmedd, Handelns Utvecklingsråd avsätter 6-8 miljoner kronor till handelsforskningPressmeddelande 2007-10-19Handelns Utvecklingsråd avsätter 6-8 miljoner kronor till handelsforskning

Handelns Utvecklingsråd avsätter 6-8 miljoner kronor till handelsforskning med inriktning på "Handeln som arbetsplats". Totalt kommer cirka 14-15 miljoner kronor per år kunna avsättas till forskningssatsningar inom handeln.

Till höstens utlysning – "Handeln som arbetsplats", kommer forskningsprojekt med följande inriktning prioriteras.

– Kompetensbehov och karriärmöjligheter – Arbetsmiljö och jämställdhet – Ledarskap och organisation

Handelns Utvecklingsråd kan även finansiera forskningsprojekt inom andra intresseområden men majoriteten av höstens forskningsmedel kommer att avsättas till detta specifika fokusområde.

Handelns Utvecklingsråd är en kollektivavtalsstiftelse som Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund, Tjänstemannaförbundet HTF, samt Akademikerförbunden står bakom. Parterna har under 2006 beslutat att avsätta 0,3 promille av det totala löneunderlaget hos de anställda i handeln som innefattas av kollektivavtal.Sista ansökningsdag för att söka forskningsanslag till utlysningen "Handeln som arbetsplats", är fredagen den 30 november.

Om oss

Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning. Närmare 20 miljoner kronor betalas årligen ut till olika forskningsprojekt. Handelns Utvecklingsråd är en kollektivavtalsstiftelse som består av arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel och Arbetsgivarföreningen KFO, samt arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Prenumerera