Avtal klara för anställda i butik samt på lager- och e-handel

Handelsanställdas förbund och Svensk Handel har kommit överens om nya 3-åriga avtal för anställda i butiker samt på lager- och e-handel. Avtalen ger löneökningar med totalt 1575 kronor fördelat på tre år. Lägstalönerna höjs med motsvarande summa. Till detta kommer avsättningar för pensioner.

- Vi är glada och stolta! Vi har i denna avtalsrörelse kommit överens om avtal som följer LO-samordningen. Avtal som ger en rejäl låglönesatsning. Vi har inte löst frågan om hyvling, men vi har tagit ett viktigt steg för att lindra en del av den ekonomiska smällen för de medlemmar som blir utsatta för hyvling, säger Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels.

Förhandlingarna om avtalen för butik samt lager- och e-handel har pågått sedan februari. På båda avtalsområden ger de nya avtalen löneökningar med i genomsnitt 525 kronor i månaden per år. Det ligger i linje med vad industrin tidigare har kommit överens om.

- I en förhandling är det ett ständigt givande och tagande, men vi är nöjda med de nya avtalen. Lägstalönerna ökar lika mycket som övriga löner. Den enskildes inflytande över arbetstidens förläggning utökas. Vi har också tagit de första stegen till en bättre pensionslösning, vilket är en mycket viktig fråga för många av våra medlemmar, säger Linda Palmetzhofer, förste vice ordförande Handels.

Handels har också lycktas få igenom ett helt nytt avtal för lager och e-handel som ersätter de gamla avtalen. I det nya avtalet krävs det nu bland annat objektiva skäl för att tidsbegränsad anställning får användas. Det betyder att allmän visstid inte längre är en tillåten anställningsform. 

- Vi har även enats med Svensk Handel om ett utökat samarbete kring säkerhetsfrågorna, för att öka tryggheten för de anställda, säger Linda Palmetzhofer.

Avtalen i korthet finns på https://handels.se/avtalsrorelsen/

Presstelefon
010-450 89 80

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 157 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera