Avtal klara för kooperativa butiker och lager

På tisdagen kom Handelsanställdas förbund och arbetsgivarföreningen KFO överens om nya avtal för kooperativa butiker, stormarknader och lager. Avtalen löper på 12 månader och följer huvudsakligen de som redan tecknats med Svensk Handel.

Vi har fått till lika bra avtal som på den privata sidan och det är vi nöjda med. De innehåller en jämställdhetssatsning där lönerna höjs lite extra på områden med många lågavlönade kvinnor, vilket är en viktig fråga för Handels, säger Susanna Gideonsson, Handels första vice ordförande.

Vi har också drivit igenom en begränsning av möjligheten att missbruka visstidsanställningar, som är ännu starkare än den som förhandlades fram med Svensk Handel. Vi har hittat former för att få ordning och reda vid anlitande av bemanningsföretag och vi är överens om att antalet heltidstjänster måste öka för att utveckla branschen. Dessutom har vi fått igenom en förbättring när det gäller uppsägningsreglerna för den som varit anställd länge i företaget. Allt detta är viktiga steg för att öka tryggheten för våra medlemmar, säger Susanna Gideonsson.

Avtalen omfattar drygt 15.300 anställda på kooperativa butiker, stormarknader och lager.

För mer information och intervjuer kontakta:

Susanna Gideonsson, första vice ordförande Handels, tel. 0705-55 66 85

Kristina Jogestrand, pressekreterare Handels, tel. 070-675 19 89

Avtalen i korthet:

Butik och stormarknad

 • Löneökningar med 710 kronor/månad och heltidsanställd varav 390 kronor fördelas generellt och 320 kronor lokalt (motsvarar 4,28 kronor/timme varav 2,35 kronor generellt och 1,93 lokalt).
 • Lägstalönerna höjs med 568 kronor/månad (3,42 kronor/timme).
 • Lägsta semesterlön höjs till 1.075 kronor/dag för den som fyllt 18 år och 1.272 kronor/dag för den med minst 2 års branschvana.
 • En gemensam ambition är att öka andelen heltidsanställningar inom branschen.
 • Turordningsregler, i enlighet med LAS, ska gälla för deltidsanställda som vill ha fler timmar.
 • Förbättring när det gäller uppsägningsreglerna för den som varit anställd länge i företaget.
 • Begränsning av visstidsanställningar och förbättrad anställningstrygghet. En visstidsanställning och vikariat får totalt uppgå till 24 månader.
 • Tiden för provanställning förlängs med 2 månader från 6 till 8 månader.
 • Regler för yrkespraktik där skola och arbetsliv länkas samman och endast företag med kollektivavtal tar emot praktikanter.

Lager, terminalanställda och chaufförer

 • Löneökningar med 665 kronor/månad och heltidsanställd varav 366 kronor fördelas generellt och 299 kronor lokalt (motsvarar 3,82 kronor/timme varav 2,10 kronor/timme generellt och 1,72 lokalt).
 • Lägstalönerna höjs med 599 kronor/månad (3,44 kronor/timme).
 • Lägsta semesterlön höjs till 1.085 kronor per dag för den som fyllt 18 år och till 1.280 kronor för den som fyllt 20 år.
 • Förbättring när det gäller uppsägningsreglerna för den som varit anställd länge i företaget.
 • Ny paragraf i avtalet som bringar ordning och reda vid anlitande av bemanningsföretag och att enbart bemanningsföretag med kollektivavtal får användas.

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund. Handels har cirka 145 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor. Cirka 24 procent av medlemmarna är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se.

Taggar:

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Dokument & länkar