Avtal klara för kooperativa butiker och lager

På onsdagen kom Handelsanställdas förbund och Arbetsgivarföreningen KFO överens om nya tre-åriga avtal för anställda på kooperativa butiker, stormarknader och lager. Avtalen ger en löneökning med totalt 1.700 kronor på tre år på butiker och stormarknader och med 1.720 kronor på tre år på lager. Parterna är också överens om att införa en försäkring för förlängd utfyllnad av föräldrapenningen från tre till sex månader. KFO och LO kommer att förhandla om hur försäkringen ska utformas.

Avtalen följer i stort överenskommelsen med Svensk Handel för privata butiker och lager.

Vi har gjort en bra överenskommelse som ger löneökningar, ökad trygghet och inflytande för de anställda. En mycket viktig fråga är den förlängda utfyllnaden av föräldrapenningen, som kommer att göra ersättningen mer könsneutral. Förhoppningsvis leder det till att fler män väljer att vara föräldralediga, eftersom skillnaderna i lönebortfall mellan män och kvinnor minskar. Familjer kommer nu att tjäna på att föräldrarna tar ut sex månaders föräldraledighet var, säger Susanna Gideonsson, Handels 1:a vice ordförande.

Avtalen innehåller också bestämmelser som ska stärka yrkesrollen för de anställda och bidra till ökad kompetensutveckling, bland annat genom att öka antalet heltidsanställningar för dem som jobbar i butik och stormarknad.

För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden har parterna nu färdigställt avtalet om yrkespraktik i butik. Parterna har även bildat Handelns yrkesnämnd, HYN, som ska stötta och utveckla utbildningsinsatser för att höja kvalitén på handelsinriktad yrkesutbildning.

Avtalen omfattar cirka 16.000 anställda på kooperativa butiker, stormarknader och lager.

För mer information kontakta:

Susanna Gideonsson, första vice ordförande Handels, tel. 0705-55 66 85

Kristina Jogestrand, pressekreterare Handels, tel. 070-675 19 89

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 150 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se.

Taggar:

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se