Dom om bh-skyltar en seger för anställdas integritet

Arbetsdomstolen dömde på onsdagen underklädeskedjan Change att betala 50.000 kr i diskrimineringsersättning till en tidigare anställd som tvingats bära en namnskylt med sin bh-storlek angiven. "Domen är glädjande och innebär en stor seger för anställdas integritet" säger Jaana Pålsson, försteombudsman på Handels avdelning i Sundsvall, som har drivit ärendet. Domen innebär att en arbetsgivare inte kan ställa diskriminerande krav på hur en arbetstagare ska se ut på arbetsplatsen.

Vår medlem har upplevt det som mycket kränkande och obehagligt att bära skylten. För henne är byststorleken något mycket privat. Hon har också fått utstå trakasserier och kränkningar när hon har burit skylten på arbetsplatsen, säger Jaana Pålsson.

Enligt domen har bolaget genom sitt handlande brutit mot diskrimineringslagen. Arbetsdomstolen ansåg dock inte att bolaget hade brutit mot kollektivavtalet, och avslog Handels stämning på denna punkt.

För mer information kontakta:

Jaana Pålsson, försteombudsman Handels avdelning i Sundsvall, tel. 070-242 00 76

Kristina Jogestrand, pressekreterare Handels, tel. 070-675 19 89

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 150 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se.

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Dokument & länkar