En katastrofal ungdomsarbetslöshet kräver akuta åtgärder

Med en väntad ungdomsarbetslöshet på 34 procent nästa år krävs det snabba reformer för att inte en hel generation ska hamna utanför arbetsmarknaden. Handelsanställdas förbund presenterade sin lösning, en generationsväxlingsreform, vid ett seminarium i Almedalen.- Det vi ser nu är inget annat än en katastrof. Enligt de beräkningar som gjorts kommer 34 procent av ungdomarna upp till 24 år att vara utan jobb nästa år. Även 2011 kommer ungdomsarbetslösheten att landa kring 30 procent om inget görs, säger Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström.

Handels förslag till generationsväxlingsreform går i korthet ut på att rätten till delpension för anställda mellan 60 och 64 års ålder återinförs. Ett villkor ska vara att en ungdom i åldern 18 till 24 år anställs på heltid. Självklart ska den nyanställde ha lön och andra villkor enligt kollektivavtal.

- Genom det här kravet kopplar vi vårt generationsväxlingsförslag direkt till att minska ungdomsarbetslösheten. Vi beräknar kostnaden för reformen till 1,7 miljarder kronor, vilket är en droppe i havet jämfört med de kostnader det innebär att en hel generation hamnar utanför arbetsmarknaden, säger Lars-Anders Häggström.

Handels beräkningar bygger på att reformen utnyttjas av 10 procent av de äldre som kommer att erbjudas rätt till delpension. Det skulle ge 36 000 ungdomar möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket motsvarar en sänkning av ungdomsarbetslösheten med 6 procentenheter.

- Vårt förslag är ett sätt att ge ungdomar ett fotfäste på arbetsmarknaden. Men även när reformen införts kommer arbetslösheten att ligga över eller omkring 25 procent fram till 2012. Därför måste reformen kompletteras med vidareutbildning för de ungdomar som inte uppfyller arbetsmarknadens utbildningskrav, säger Lars-Anders Häggström.

För vidare information: Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Handels 070-630 17 78

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 157 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Dokument & länkar