Fortsatt ökning av butiksrån oroar Handels

Ökningen av antalet butiksrån fortsätter. Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) för perioden juli­­–september visar att två butiker om dagen rånas. Och det är de väpnade rånen som ökar mest – vid var tredje butiksrån använder gärningsmän nu skjutvapen. Jämfört med 2012 var drygt 17 procent fler butiksrån beväpnade de tre första kvartalen i år.
­– Det är alarmerande – och helt oacceptabelt. Ingen ska behöva riskera att hotas och utsättas för våld på sin arbetsplats, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund.

Statistik från Brå visar att trenden från första halvåret i år håller i sig: Butiksrånen ökar på nytt, efter att dessförinnan under några år varit på nedgång. Under de första tre kvartalen i år utsattes 580 butiker för rån jämfört med 540 anmälda butiksrån samma period 2012, en ökning med nära 7,5 procent.

När det gäller rån med skjutvapen är ökningen över 17 procent, visar en sammanräkning över de tre första kvartalen i år jämfört med 2012. En allt större andel av rånen utförs av gärningsmän som är beväpnade: i 196 rån, jämfört med 167 förra året. Under tredje kvartalet, juli-september, användes skjutvapen vid 57 av 181 butiksrån. Tredje kvartalet 2012 var andelen rån utförda med skjutvapen 49 av totalt 172.

– Vi vill att butikerna använder slutna kontanthanteringssystem och att arbetsgivarna tar sitt ansvar och följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Vi vet att ju större mängd kontanter som finns tillgängliga, ju större är risken för rån, säger Krister Colde på Handels.

Särskilt utsatta för rån är jourlivsbutiker, kiosker, videobutiker, tobaksaffärer, guld- och juvelerarbutiker.

– Rån, hot och våld är ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemet för butiksanställda. Vi arbetar för att informera och utbilda om butikssäkerhet och ta fram rekommendationer, tillsammans med arbetsgivarorganisationer. Men Handels kräver också att regeringen agerar – det är hög tid att vi får se ett lagförslag för sluten kontanthantering, som riksdagen gav regeringen i uppdrag redan 2010, säger Krister Colde.

För mer information kontakta:
Krister Colde, arbetsmiljöombudsman Handels, tel. 072-236 60 71
Lilly Hallberg, vik pressekreterare Handels, tel. 070-675 19 89

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 150 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se.

Taggar:

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Dokument & länkar