Handels, HRF och Seko uppmanar medlemmar med otrygga anställningar att säga ifrån

Idag torsdagen den 22 februari startar fackförbunden Handels, HRF och Seko kampanjen #sägifrån. Kampanjen riktar sig till medlemmar med tidsbegränsade anställningar och uppmanar dem att kontakta sin lokala Moderata politiker för att avskaffa allmän visstidsanställning.

När den Moderatledda regeringen 2008 införde allmän visstid som anställningsform varnade många för att otryggheten på arbetsmarknaden skulle öka. Idag kan vi se att den oron besannades. Enligt en specialbeställd arbetsmiljöundersökning från SCB 2015 utsätts till exempel handelsanställda med otrygg anställning oftare för sexuella trakasserier och är dessutom mindre benägna att påtala brister på arbetsplatsen. Även LOs jämställdhetsbarometer från 2015 konstaterar att otryggt anställda oftare än andra utsätts för sexuella trakasserier.

Tack vare #metoo vet vi att väldigt många kvinnor inom arbetaryrkena har utsatts för hot eller sexuella trakasserier på jobbet. Sambandet mellan otrygga anställningar och sexuella trakasserier är tydligt. Inom HRF har över 40 procent av medlemmarna en otrygg anställning. Bland kvinnor i detaljhandeln saknar hela 77 procent en fast anställning på heltid. Otrygga anställningar leder till tysta arbetsplatser. Om fler ska våga vittna om oegentligheter och trakasserier måste otryggheten bort från svensk arbetsmarknad. 

Handels, HRF och Seko kräver därför att anställningsformen allmän visstidsanställning avskaffas. Idag ligger avgörandet i Moderaternas händer - med stöd från dem kan vi få majoritet i riksdagen för att avskaffa allmän visstidsanställning.

Läs mer om kampanjen här: www.sägifrån.se

För mer information kontakta:

Tulle Durling, pressekreterare Handels, tulle.durling@handels.se, 010 450 89 80

Maikel Ilias, kommunikationsansvarig HRF, Maikel.Ilias@hrf.net, 08 58 80 99 80

Jonas Pettersson, kommunikationschef Seko, jonas.pettersson@seko.se, 08 791 41 95

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 eller tulle.durling@handels.se

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Taggar:

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 157 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Media

Media