Handels kvinnor fick höjda löner

- Kvinnopotterna har givit kvinnor inom detaljhandeln större lönelyft än männen. Det var vårt avsikt med kvinnopotterna och det gav effekt. Därför förvånar det mig att kvinnor inom LO generellt fått en sämre löneutveckling än män. Så säger Handelsanställds förbunds ordförande Lars-Anders Häggström i en kommentar till uppgifter i media om löneutvecklingen för LO-kvinnor.- Vi nådde våra tre lönepolitiska målsättningar under avtalsrörelsen 2007. Våra medlemmars reallönerna har ökat, lönebildningen har hållits på en stabil nivå och löneskillnaderna mellan kvinnor och män har utjämnats, säger Lars-Anders Häggström.

För Handels medlemmar ökade den genomsnittliga lönen med 797 kronor för kvinnor och med 520 kronor för män under det första avtalsåret. Löneklyftan mellan kvinnor och män minskade. Före det nuvarande avtalet, år 2006, hade kvinnor i genomsnitt 93,4 procent av männens löner. 2007 hade den andelen ökat till 95 procent. Det är den minsta skillnaden någonsin på avtalsområdet. Det här förklarar Handels med att satsningarna på kvinnopotter varit framgångsrikt.

- Det finns rationella skäl för att vi vill satsa på jämställda löner. Löner och villkor i kvinnodominerade yrken är sämre än i manligt dominerade. Fortfarande domineras dessa yrken av låga löner och mycket deltidsarbete, och nyanställda kvinnor har till och med lägre ingångslöner än sina manliga kollegor. Det här kan vi inte lösa på annat sätt än med riktade satsningar för att kvinnorna ska få en chans att hinna ifatt, säger Lars-Anders Häggström.

Inom LO finns det en enighet om att lönerna för låglönegrupperna ska lyftas och för jämställda löner. Att det är en stor andel kvinnor i de grupper som har lägst lön är förbunden överens om, däremot finns olika lösningar på hur målet ska nås.

- För framtiden så är det bra om vi kan hitta en gemensam linje inom LO hur vi ska höja kvinnors löner. Om den lösningen innehåller särskilda kvinnopotter eller om LO väljer en annan form är det för tidigt att ta ställning till. Men eftersom kvinnopotterna varit mer framgångsrika än andra försök till lösningar så är det naturligt att jag inte ser några alternativ i nuläget, avslutar Lars-Anders Häggström.

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 157 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera