Handels ordförande kommenterar finansministerns utspel om lägstalöner: ”Unga har också rätt till en rimlig lön”

Att finansminister Anders Borg nu pekar ut de avtalade lägstalönerna som ett problem och ett hinder för unga att komma in på arbetsmarknaden är upprörande och ett flagrant inspel i avtalsrörelsen, anser Handelsanställdas förbunds ordförande Lars-Anders Häggström.Vid ett seminarium om långtidsutredningen på onsdagen talade finansminister Anders Borg om ungdomsarbetslösheten och sade att de kollektivavtalade lägstalönerna är ett problem bl.a. inom handeln.
Men att för höga lägstalöner i handeln skulle hindra unga att få jobb stämmer inte, säger Lars-Anders Häggström:

–Analysen är helt fel. Detaljhandeln har tvärtom länge varit en bransch där andelen unga är betydligt större än i andra branscher. Mer än en tredjedel av unga mellan 15 och 24 år jobbar i handeln, trots att gruppen bara motsvarar en tiondel av den totala arbetskraften. Dessutom har även unga rätt till en rimlig lön, säger han.

För kommentarer kontakta: Lars-Anders Häggström, ordförande Handels, tel. 070-630 17 78

Se finansminister Anders Borgs kommentar på seminariet (regeringens webbutsändning, uttalandet kommer 8.30 minuter in i inledningen): http://www.regeringen.se/sb/d/14388/a/160159

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 157 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Dokument & länkar