Jämställda löner och trygga jobb i fokus när Handels presenterar avtalskrav

Löneökningar på 750 kronor i månaden och ökad trygghet för de anställda. Det är några av de krav som fackförbundet Handels kommer att driva i förhandlingarna med arbetsgivarna om nya kollektivavtal för butiks- och lageranställda.

Handels vill se löneökningar med 750 kronor i månaden för heltidsanställda på både butik och lager. Lägstalönerna ska enligt kraven höjas med samma belopp. En viktig satsning på jämställda löner, enligt Tommy Tillgren Handels 1:e vice ordförande.

– För oss är det viktigt att lågavlönade kvinnor som utgör en stor del av vår medlemskår inte halkar efter i löneutvecklingen. Vårt krav på 750 kronor är därför fullt rimligt både utifrån vad branschen kan bära och vad andra fackförbund krävt.

En annan viktig fråga för Handels i avtalsförhandlingarna handlar om trygga jobb. För att skapa tryggare anställningsförhållanden inom handeln vill Handels att normen för en anställning ska vara tillsvidare och på heltid.

– Att vara anställd i handeln i dag innebär för väldigt många en otrygg tillvaro där man hela tiden måste jaga timmar för att kunna betala mat och hyra. Vi vill att våra medlemmar ska ha trygga jobb med en lön som det går att leva på, säger Tommy Tillgren Handels 1:e vice ordförande.

Handels avtalskrav i korthet:

Löneökningar med 750 kr per månad för heltidsanställda.

Lägstalönerna höjs med 750 kr per månad för heltidsanställda.

Normen för anställningar ska vara heltid och tillsvidare.

Reglera tidsbegränsade anställningar.

Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.

Ett partsgemensamt arbete inleds med fokus på god arbetsmiljö för att förebygga ohälsa.

För mer information kontakta:

Jon Andersson, pressekreterare Handels 010-450 89 80

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Taggar:

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 157 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Dokument & länkar