Lagena avbröt förhandlingarna

Förhandlingarna mellan Handels och Lagena om uppsägning av 33 anställda har avslutats utan att företaget visat intresse för att diskutera personalens förslag. Arbetsgivaren har nu ensam ansvaret för beslutet om uppsägningar.- Vårt förslag tar fasta på den rapport som löntagarkonsulten presenterat. Den visar att det inte finns behov av att säga upp så många ur personalen som företaget hävdar. Företaget behöver sänka sina overheadkostnader med mellan 2 och 6 procent, och det problemet kommer att kvarstå, säger Tommy Tillgren, andre vice ordförande i Handels.

Bland de förslag som Handels presenterat finns förutom sänkningen av overheadkostnaderna även ett förslag om sänkning av lokalkostnaderna. Hyresvärden är Lagenas moderbolag Systembolaget. Handels anser att det borde ligga i Systembolagets intresse att förbättra dotterbolagets ekonomi. Nu väljer Lagena att betala höga hyror och avskeda kompetent personal istället.

- Det är inte acceptabelt att personalen tvingas bära hela bördan för att företaget ska få ordning på sin ekonomi. Jag hade förväntat mig mer av ett seriöst företag. Lagena visar inget som helst intresse för de konstruktiva förslag till lösningar som personalen presenterat. Det bådar inte gott för framtiden, säger Tommy Tillgren.
För vidare information: Tommy Tillgren, andre vice ordförande, Handels.
070-5757368

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 157 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Dokument & länkar