Nya avtal klara för butiker och lager

Löneökningar med sammanlagt 1.700 kronor fördelat på tre år, ökat inflytande för de anställda och tryggare villkor – det är innehållet i de nya avtal för butiker och lager som Handelsanställdas förbund och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel tecknade på onsdagen. ”Vi har nått en överenskommelse som ligger helt i linje med LO-samordningen och som ger bra och trygga villkor för handelsanställda,” säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande.

De som har varit anställda i minst ett år får också en utfyllnad av föräldrapenningen under 6 månader vid föräldraledighet, jämfört med 3 månader i tidigare avtal. Förändringen gäller från den 1 januari 2014.

Det är en oerhört viktig förbättring för våra medlemmar. Det är också en jämställdhetsfråga. Att ersättningen nu höjs i vår bransch, som är kvinnodominerad, gör att föräldrapenningen blir mer könsneutral. Det kan förhoppningsvis leda till att fler män tar ut föräldraledighet eftersom skillnaderna i lönebortfall mellan män och kvinnor minskar, säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande.

Avtalen innehåller också bestämmelser som ska stärka yrkesrollen för handelsanställda och bidra till ökad kompetensutveckling, bland annat genom att öka antalet heltidsanställningar i detaljhandeln. För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden har parterna också färdigställt avtalet om yrkespraktik i butik. Detta avtal gäller från den 1 april. Parterna har också bildat Handelns yrkesnämnd som ska stötta och utveckla utbildningsinsatser för att höja kvalitén på handelsinriktad yrkesutbildning.

Vi vill bidra till att utveckla branschen långsiktigt och med det här avtalet tar vi som parter ett gemensamt stort steg för att stärka yrkesrollen och höja statusen på yrket. Det är också mycket glädjande att vi nu kan erbjuda unga möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden genom vår yrkespraktik, säger Lars-Anders Häggström.

Under avtalsperioden kommer också en partsgemensam arbetsgrupp att ta fram ett förslag till nytt avtal för lager, distribution och distanshandel. När arbetsgruppen utformar det nya avtalet ska de bland annat titta på frågor som rör reellt inflytande för de anställda, fysisk och psykisk arbetsmiljö och arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid. En annan arbetsgrupp ska ta fram regler för en väl fungerande lokal lönesättning för både butiker och lager. Gruppen ska också se över möjligheterna att minska arbetstiden på båda avtalsområdena.

För mer information kontakta:
Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Handels, tel. 070-630 17 78
Kristina Jogestrand, pressekreterare Handels, tel. 070-675 19 89

För mer information om avtalet, se bifogat dokument.

Pressbilder på Lars-Anders Häggström finns här: http://handels.se/press/pressbilder/

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 150 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se.

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Dokument & länkar