Ökning av butiksrån oroar Handels

Under årets sex första månader begicks 404 rån mot butiker, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Det motsvarar mer än två rån per dag och innebär en ökning med nio procent jämfört med samma period förra året. Utvecklingen oroar Handelsanställdas förbund. ”Det är alarmerande att butiksrånen nu ser ut att öka på nytt, efter att tidigare ha varit på nedgång. Vi ser också att fler rån begås med skjutvapen vilket ytterligare ökar risken för de anställda” säger Handels arbetsmiljöombudsman Jerry Lindbäck.

Antalet väpnade butiksrån ökade med 16 procent under det första halvåret 2013 jämfört med samma period föregående år.

Att allt fler rån sker med skjutvapen är mycket oroväckande. Regeringen måste ta itu med det ökade illegala vapeninnehavet och vapenbrotten, säger Jerry Lindbäck på Handels.

Ökningen av butiksrånen var ännu större under juni månad – 67 procent fler butiksrån begicks i juni 2013 jämfört med samma månad förra året.

Det är oacceptabelt att butiksanställda riskerar att hotas eller utsättas för våld på jobbet. Ingen ska behöva vara rädd när de går till sin arbetsplats. Ändå är rån och hot ett av de allra största arbetsmiljöproblemen för butiksanställda, säger Jerry Lindbäck, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Vi vill att arbetsgivarna tar sitt ansvar och följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Vi vill också att butikerna använder slutna kontanthanteringssystem, så att pengarna inte är lätt åtkomliga. Handels kommer att fortsätta arbetet med att informera och utbilda i butikssäkerhet, och ta fram säkerhetsrekommendationer tillsammans med arbetsgivarorganisationerna.

Förra året anmäldes totalt 734 butiksrån. Jourlivsbutiker, videobutiker, kiosker, tobaksaffärer och guld- och juvelerarbutiker är särskilt utsatta för rån.

För mer information kontakta:
Jerry Lindbäck, arbetsmiljöombudsman Handels, tel. 070-538 88 31
Kristina Jogestrand, pressekreterare Handels, tel. 070-675 19 89

Här finns Brå:s statistik: http://www.bra.se/bra/brott--statistik/statistik/anmalda-brott.html

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 150 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se.

Taggar:

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Dokument & länkar