Över 17 000 i Skåne har haft tidsbegränsad anställning inom handeln flera år

”Våra medlemmar vill ha trygga jobb. Inte ens 1 procent vill ha tidsbegränsad anställning. Vi vill stoppa missbruket med olika osäkra anställningsformer och avskaffa den värsta formen, allmän visstid”, säger Gunilla Johansson, förste ombudsman Handels avdelning 1.

Handels rapport ”Otrygghet och flexibilitet visar att mer än var tredje Handelsmedlem med tidsbegränsad anställning inom detaljhandeln har haft det i två år eller längre. I Skåne innebär det 17 006 personer. På lagersidan uppger nära 35 procent av medlemmarna att bemanningsföretag används som en permanent del av verksamheten.

Rapporten slår fast att arbetsgivare i handeln i allt högre grad bemannar enligt en numerär flexibilitetsmodell: Med tidsbegränsade anställningar, deltidsarbete och bemanningsanställda behåller företag sin flexibilitet. I detaljhandeln jobbar nära i dag 30 procent av arbetarna på tidsbegränsade anställningar, varav 62 procent arbetar deltid. Av unga, under 24 år, har en majoritet tidsbegränsad anställning.

- Konsekvensen blir att allt fler lever liv där det är omöjligt att planera för framtiden, att de blir ett slags moderna daglönare där varje dag är en jakt på fler timmar – ett missat sms från arbetsgivaren betyder förlorad inkomst. Och arbetstagaren får inte bara en osäker ekonomisk tillvaro utan också arbetsuppgifter som kräver mindre, något som bidrar till att skapa ett A- och B-lag på arbetsmarknaden, säger Gunilla Johansson.

Även andelen undersysselsatta har ökat sedan 2006, från cirka 15 procent till närmare 20 procent år 2013. Hela 88 procent av kvinnorna är kvar med en deltidstjänst efter fem år inom detaljhandeln trots att det bara är en liten andel som själv önskar det.

- Vi går inte med på arbetsgivarnas definition av flexibilitet – att lätt kunna göra sig av med folk. Deras flexibilitetskrav har gått att driva igenom med förändringar i LAS. För arbetstagarna är det bara otryggheten som ökat. Vår definition av flexibilitet betonar i stället individers och arbetsmarknadens omställningsförmåga, säger Gunilla Johansson.

För mer information kontakta:
Gunilla Johansson, förste ombudsman Handels avdelning 1, tel 040-660 30 59

Anna Arvidsson, verksamhetsassistent Handels avdelning 1, tel 040-660 30 56

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 154 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se.

Taggar:

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se