Svensk (e-)handel spås gynnsam framtid

Enligt Handels prognoser kommer e-handeln från utlandet att öka från dagens 10-12 miljarder per år till mellan 30 och 90 miljarder. Men även svenska e-handlare spås ökad försäljning - och det finns stora möjligheter att expandera ytterligare för de e-handelsföretag som lyckas anpassa sina strategier.

Handels nya rapport Gränsöverskridande e-handel – hot eller möjlighet tecknar en försiktigt positiv bild av framtidens svenska e-handel. Bäst utsikter att lyckas har de handlare, fysiska så väl som digitala, som förmår anpassa sin verksamhet till en marknad av internationell konkurrens.

E-handeln från utlandet är en växande marknad. Handels prognoser pekar på att den kommer att öka från dagens 10-12 miljarder per år till mellan 30 och 90 miljarder. E-handeln från utlandet utgör då mellan 3-10 % av den totala detaljhandeln. Detta skulle även innebära en ökning av den svenska handelns försäljning och en potential till ökning för svenska e-handlare. De senaste fem åren har försäljningen ökat med 30 miljarder och för företag som räknas som e-handelsföretag har lönsamheten fördubblats på tre år.

Många svenska företag ligger i framkant genom att erbjuda konsumenterna service både på nätet och i fysisk butik. Men för att klara konkurrensen från utlandet framöver kommer det dock med största sannolikhet att krävas bättre integration mellan olika försäljningskanaler anpassade efter kunders behov. Svenska företag behöver våga tänka i nya banor och hitta nya sätt att skapa mervärde åt kunderna. De behöver bland annat profilera sig tydligare, dra nytta av kundkännedomen för att skapa lojala kunder, utveckla sin logistik och hitta nischer som skiljer dem från mängden. Priset är inte det enda konkurrensmedlet.

Möjligheten för svenska företag att ta marknadsandelar utomlands bedöms som goda. Idag har svenska e-handlare 3,5 miljoner kunder utomlands, hela 17 % av de andra nordbornas e-handel kommer från Sverige – här finns stora möjligheter att expandera ytterligare.

Gränsöverskridande e-handel – hot eller möjlighet konstaterar att de svenska e-handelsföretag som anpassar sina strategier har stora möjligheter att fortsätta att växa i framtiden.

Här läser du rapporten.

För mer information ta kontakt med Handels pressjour: 010-450 89 80

Taggar:

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 157 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera