Trygga jobb utan hyvling Handels avtalskrav på KFO

Handels har idag växlat avtalskrav med Arbetsgivarföreningen KFO för anställda i butik, stormarknad och lager inom kooperationen.

Utöver krav om löneökningar på 750 kronor i månaden vid heltidsanställning handlar flera av kraven om ordning och reda och trygga jobb för anställda i branschen.

- Våra medlemmar vill ha trygga jobb och de vill kunna planera sina liv. Det är inga konstiga krav. Hyvlingsdomen har tyvärr gjort att allt fler känner otrygghet i sin anställning. Det är helt orimligt att anställda kan tvingas gå från heltid till deltid från en dag till en annan utan att hänsyn tas till vare sig anställningstid, turordning eller uppsägningstid, säger Linda Palmetzhofer förste vice ordförande i Handelsanställdas förbund.

Trygga jobb är en viktig fråga för Handels medlemmar och fler måste erbjudas en fast anställning på heltid. Idag får allt fler jaga timmar för att få ihop till en lön man kan leva av.  Det behövs också mer ordning och reda både vad det gäller anlitande av bemanningsföretag och tillfällig arbetskraft.

- Någon anständighet måste det finnas på svensk arbetsmarknad. Vi kan inte ha ett system som ger en maximal flexibilitet för arbetsgivaren och en maximal otrygghet för våra medlemmar som jobbar. Trygga arbetsvillkor ger också mer lönsamhet i branschen. Det tror vi att vår motpart förstår, säger Linda Palmetzhofer förste vice ordförande i Handelsanställdas förbund.

Förhandlingarna mellan Handelsanställdas förbund och Arbetsgivarföreningen KFO beräknas sätta igång i början av april.

 

Handels avtalskrav i korthet

 

Butik/Stormarknad:

Jämställda löner

 • Löneökningar med 750 kronor i månaden vid heltidsanställning.

 • Lägstalönerna höjs med 750 kronor i månaden vid heltidsanställning.

 • Höjt anställningstidstillägg/införande av anställningstidstillägg.

 • Ett första steg i en förbättrad pensionslösning.

 • Fler semesterdagar.

Trygga jobb

 • Komma till rätta med ”hyvling”. Turordningsregler ska gälla oavsett om du blir uppsagd, omplaceras till tjänst med lägre sysselsättningsgrad eller vid omreglering av sysselsättningsgrad. Vid en förändring ska det hanteras som en uppsägning och med motsvarande uppsägningstid. Det ska även vara möjligt att tacka nej till ett erbjudande utan att förlora sin plats i turordningen.

 • Heltid ska vara norm och det ska finnas objektiva skäl för att anställa på deltid.

 • I och med den ökade utvecklingen av rån, hot och våld hitta lösningar som minskar riskerna för de anställda.

 

Lager:

Jämställda löner

 • Löneökningar med 750 kronor i månaden vid heltidsanställning.

 • Lägstalönerna höjs med 750 kronor i månaden vid heltidsanställning.

 • Fler semesterdagar.

Trygga jobb

 • Arbetstidsmåttet ska vara heltid.

 • Lokala parter kan träffa överenskommelser om att anlita bemanningsföretag, entreprenad eller annan tillfällig anställning.

 • Arbetstidsförkortning.

Presstelefon
010-450 89 80

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 157 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera